Den som inte gör skillnad mellan religionerna är otrogen

Fråga: Har personen som kallar till brobygge religionerna emellan, eller religionsenighet, en nedsatt troslära sett till hatet och kärleken för Allâhs sak?

Svar: Han är ju inte ens muslim. Han som anser att alla religioner är jämlika och uppmanar till enighet är inte muslim. Gör han ingen skillnad mellan tro och otro, monoteism och polyteism, den troende och den otrogne? Det är inte tillåtet. Så talar inte en muslim.

Det är möjligt att en okunnig person hör folk tala och säga samma sak. Men den som accepterar detta och tror på detta är inte muslim.