Den som inte fördömer skadar bara sig själv

Fråga: Vissa lärare är svaga när det kommer till att fördöma folk som sprider prövningar och splittrar. Somliga fördömer inte alls. Vad råder ni de ansvariga beträffande en så viktig fråga?

Svar: Den som är för lat för att stödja sanningen och de goda skadar bara sig själv. Allâh kommer att ersätta honom med någon som är bättre. Allâh (djalla wa ´alâ) låter inte den här religionen gå under. Den som hånar dem eller nedvärderar dem hånar och nedvärderar bara sig själv. Religionen är tvivelsutan stödd ehuru det händer att den utsätts för det ena och det andra. Ibn-ul-Qayyim (rahimahullâh) sade:

Religionen är både stödd och prövad

förvånas inte – det är den Nåderikes sätt