Den som inte följer Sunnah följer inte heller Qur’ânen

Ibn Abî Dâwûd sade:

”Håll fast vid Allâhs rep och följ vägledningen och var inte en innovatör så att du lyckas. Dyrka med Allâhs bok och Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah så att du räddas och vinner.”

I författarens uppmaning till Sunnah finns en avvisning av en vilsen sekt som kallas för ”Qur’âniyyah”. De säger att de endast följer Qur’ânen. Den som säger det följer inte Qur’ânen heller. Ty Allâh har flera gånger beordrad i Sin skrift att man följer och håller fast vid Sunnah. Därför håller en person inte fast vid Qur’ânen om han inte också håller fast vid Sunnah. Alltså måste man följa dem båda. Allâh (ta´âlâ) sade när han befallde de Troendes mödrar:

 وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا

”Och bevara i minnet och återge [för andra], vad som läses upp i ert hem av Allâhs budskap och  visdomen. Allâh är den Outgrundlige som genomskådar allt, är underrättad om allt.”1

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا

”Tag alltså emot vad [Hans] Sändebud ger er [av detta] och avstå [villigt] från det som han nekar er.”2

1 33:34

2 59:7