“Den som inte firar Mawlid älskar inte profeten”

Fråga: Min familj tillskrivs Sûfi-sekten Tidjâniyyah. De firar profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) födelsedag och praktiserar många innovationer. De säger att vi inte älskar profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) eftersom vi inte firar hans födelsedag…

Svar: Säg till dem att den som älskar sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följer honom. Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har inte föreskrivit Mawlid-firandet. Varken han eller hans följeslagare firade det. Om du verkligen älskar sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) så skall du inte fira Mawlid. Sändebudet förbjöd innovationer och detta är en innovation. Ta det kort och koncist med dem.