Den som inte dömer med Allâhs lag

Den som vägrar döma med Allâhs lag utav protest och avslag och vägran att efterleva den, är otrogen, orättvis och syndig, utesluten ur religionen. Och den som vägrar döma med Allâhs lag utav lust samtidigt som han ser fult på sin handling, så är hans otro, orättvisa och synd av mindre slag och ej uteslutande ur religionen. Det enda undantaget är att den sistnämnde vägrar döma med Allâhs lag inom något som utgör ett krav för att hans tro ska vara giltig eller vägrar tro på något som måste betros.