Den som inte ber ´Asr är otrogen

Fråga 69: Vad betyder hadîthen:

”Den som låter bli att be ´Asr har förlorat sin handling.”1?

Svar: al-Bukhârî rapporterade den i ”as-Sahîh”. Den bevisar hans otro, ty handlingar tillintetgörs av otro. Allâh (´azza wa djall) sade:

وَلَوْ أَشْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ

”Om de hade avgudat skulle helt visst allt vad de åstadkommit ha gått om intet.”2

Hadîthen är ett bevis för att den som inte ber är otrogen. Likaså har det rapporterats autentiskt att han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Mellan mannen och avguderiet och otron är den uteblivna bönen.”

”Pakten som är mellan oss och dem är bönen. Den som lämnar den har hädat.”3

Det bevisar att han är otrogen. Otron här är större otro.

1al-Bukhârî (553), an-Nasâ’î (472) och Ahmad (5/350).

26:88

3at-Tirmidhî (2621), an-Nasâ’î (463) och Ibn Mâdjah (1079). Autentisk enligt al-Albânî.