Den som inte avvisar Ahl-ul-Bid´ah döljer sanningen

Fråga: Jag har läst hur vissa av Salaf sade att avvisningar av Ahl-ul-Bid´ah är en av de största typerna av påbud av det goda och förbud av det onda. Idag ser vi [oklart ljud] avvisningar av Ahl-ul-Bid´ah i de flesta tidningarna. Hur avvisas de?

Svar: Man måste avvisa Ahl-ul-Bid´ah och de som har gjort fel. Man måste göra det för att klargöra sanningen. Sanningen döljs när de inte avvisas.

Det är dock endast de lärda som skall avvisa. De lärda är de som skiljer mellan fel och rätt, Sunnah och innovationer och vet hur avvisningen skall vara. Det är som sagt de lärda som avvisar. Det är inte alla som skall avvisa och samla ihop studenterna som inte är berättigade till avvisningar eller vet vad som förtjänar respektive inte förtjänar att avvisas. Det är de lärda som skall göra detta.