Den som hyllar terroristerna är en terrorist

Fråga: Vissa ungdomar kan falla offer för dessa förstörande gruppers fagra slogans. De kan även ha bråttom med att sluta sig till dessa grupper, göra uppror mot makthavarna och hysa agg mot dem. Vad säger ni om det?

Svar: Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och imamerna har varnat för dem som har de där egenskaperna. De som tar emot råd måste rådas. De som förkastar råd skall makthavaren ta hand om, skona muslimerna deras ondska och vidtaga skräckinjagande åtgärder med dem och deras jämlikar. Religionen måste skyddas. De muslimska länderna måste skyddas. Alla muslimer är poliser. Alla ansvarar för att skydda religionen och de muslimska länderna och deras helgd. Det är inte tillåtet att tiga om dessa människor eller hylla dem och berömma dem. Det är antingen en okunnighet eller också en medverkan. Den som hyllar dem, prisar dem eller rättfärdigar deras handlingar har samma dom som de.