Den som håller med Ahl-ul-Bid´a i en fråga är en innovatör

Fråga: Om en lärd från Ahl-us-Sunnah håller med om en av Ahl-ul-Bid´as trosläror, betraktas han då som en av dem?

Svar: Ja. Om han håller med dem om en trosrelaterad fråga och ett av troslärans fundament är han en innovatör.