Den som ger skydd till en innovatör drabbas av Allâhs förbannelse

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Allâh förbannar den som ger skydd till en innovatör.”1

Att ge honom skydd betyder att man tar till sig honom och försvarar honom.

Innovationerna i detta sammanhang täcker både religiösa innovationer, som Djahmiyyahs, Mu´tazilahs och andras, och statliga innovationer, som brott och liknande. Den som ger skydd till en innovatör är förbannad. Detsamma gäller den som stödjer dem. Att skydda honom innebär att inte låta någon besvära honom. Att stödja honom är värre och allvarligare. Och innovatören själv är ännu värre. Om skydd till honom bidrar med förbannelse, är hans eget brott ännu större. Häri finns en varning för innovationer och nyinförda frågor i religionen. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Håll er borta från de nyinförda frågorna. Varje nyinförd fråga är en innovation och varje innovation är en villfarelse.”2

Till synes täcker hadîthen även små frågor.

1 Muslim (3/1567).

2 Abû Dâwûd (5/13), at-Tirmidhî (2678) och Ibn Mâdjah (42).