Den som förtalar religionen förtalar Allâh

Fråga: Hädar varenda en som förtalar religionen eller förnekar Sunnah?

Svar: Tvivelsutan. Den som förtalar religionen eller förnekar Sunnah hädar eftersom han förnekar Sunnah och förtalar Allâhs religion som Han har valt till Sina slavar. Han förtalar alltså det som Allâh har valt och föreskrivit till Sina slavar. Det är ett förtal och en nedvärdering av Allâh (subhânahu wa ta´âlâ). Det råder inga tvivel om hans otro.