Den som förtalar Rabî´ al-Madkhalî är en innovatör

Fråga: Vi har tidigare rått honom att hålla sig till Salafs metodik. Vissa ungdomar är dock splittrade.  Vissa ungdomar säger att man inte skall råda honom om det som han har rätt, utan om det tidigare. Jag sade till ungdomarna att mannen är omedgörlig och att han förtalar Ahl-ul-Hadîth som Shaykh Rabî´. Vi har rått honom sedan tidigare.

Svar: Det är obligatoriskt att bojkotta honom. Om ni har rått honom i sju år och han fortsätter att vägra att acceptera, skall ni bojkotta honom. Det är helt okej. Vissa av Salaf sade:

”Om du ser en person från Kûfah förtala Sufyân ath-Thawrî, skall du veta att han är en innovatör. Om du ser en person från Marw förtala ´Abdullâh bin al-Mubârak, skall du veta att han är en innovatör.”

Den som förtalar Shaykh Rabî´ bevisar själv att han är en innovatör som tycker om innovatörerna och prisar Ahl-ul-Bid´a som ´Â’idh al-Qarnî och andra. Lämna honom, avskärma er från honom, undvik honom och håll er långt borta från honom.