Den som förtalar profetens fruar och följeslagare är otrogen

Publicerad: 2013-01-26
Talare: ´Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Källa: https://alfawzan.ws/sites/default/files/bryhari–1427-3-3.mp3
Datum: 1427-03-03/2006-04-01
https://www.youtube.com/watch?v=MX8TOJuEixA

 

Fråga: Anses den som förtalar profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hustrur och följeslagare vara otrogen? Varför i så fall?

Svar: Ja. Ty den som förtalar profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hustrur förtalar Allâh (´azza wa djall). Det är ju Allâh som har valt dessa kvinnor till Sin profet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Hur skall Allâh välja förtalade kvinnor till Sin profet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam)?

Likaså förtalar han sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Hur skall de vara sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hustrur och de troendes mödrar om de är förtalade och bristfälliga?

Dessutom förtalar han samfundets samstämmighet. Samfundet är enat om de troendes mödrars förträfflighet och att de är de troendes mödrar och hans hustrur. Det står i Qur’ânen att de är de troendes mödrar. Vem förtalar sin biologiska moder? Behagas du av att någon förtalar din biologiska moder? Hur kan du då behagas av att din religiösa moder och sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hustru förtalas? Hur kan du behagas av att någon förtalar henne? Din religiösa moder är tveklöst större än din biologiska moder.

Sålunda råder det inga tvivel om att den som avsiktligt förtalar profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hustrur är otrogen. Detsamma gäller följeslagarna. Den som avsiktligt förtalar dem är otrogen. Allâh säger:

لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ

”Men för de otrogna är de en orsak till förargelse.”1

1 48:29