Den som förtalar följeslagarna förtalar profeten

Publicerad: 2013-01-26
Talare: ´Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Källa: https://alfawzan.ws/sites/default/files/bryhari–1427-3-3.mp3
Datum: 1427-03-03/2006-04-01
https://www.youtube.com/watch?v=cjR4YCmbUDQ

 

Fråga: Anses den som förtalar följeslagarna (radhiya Allâhu ´anhum) ha förtalat sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam)?

Svar: Det råder det inga tvivel om. Ty sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har berömt och prisat dem och förbjudit att de förtalas. Den som då förtalar följeslagarna förtalar sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Han berömde dem medan denne beljuger dem och säger att de var bedragare. Han motsätter sig sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och förtalar hans beröm över följeslagarna.