Den som förtalar Ahl-us-Sunnahs lärda lämnar Ahl-us-Sunnah

Fråga: I vår stad finns det personer som hävdar att de är Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah. Vi märker emellertid att de förtalar Ahl-us-Sunnahs lärda. Vad säger man om dem och hur skall man behandla dem?

Svar: Hur hävdar de att de följer Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs metodik när de talar illa om Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs lärda? Det där är en ren motsättning. Om de hade följt Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs metodik, skulle de ha älskat deras lärda och prisat dem.

Att de förtalar Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs lärda bevisar deras villfarelse och hyckleri – och skydd sökes hos Allâh. Dessa människor är ålagda att ångra sig inför Allâh. De är ålagda att låta bli att förtala de lärda. Det är inte tillåtet att förtala och göra narr av vanliga människor:

”Troende, människor skall inte göra narr av människor – det kan hända att de som gör narr av andra är bättre än de själva. Och kvinnor skall inte göra narr av kvinnor – det kan hända att de som de gör narr av är bättre än de själva.”1

”Tala inte om andra bakom deras rygg. Skulle någon av er vilja äta sin döde broders kött? Nej, det skulle ni finna vämjeligt!”2

Detta gäller lekmän. Vad skall man då säga om de lärda? Det är ännu värre att baktala de lärda och göra narr av dem eftersom det tyder på att man förtalar den kunskap och den tro de bär på.

1 49:11.

2 49:12.