Den som försvarar Khawâridj och sprider deras lära är en Khâridjî

Fråga: Hur skall det förhållas till personen som prisar Khawâridj, försvarar dem och beskriver dem som rättfärdiga eller tiger om deras innovationer och Takfîr?

Svar: Den som försvarar Khawâridj och sprider deras lära är själv en Khâridjî. Han har samma dom som Khawâridj. Ty han behagas av deras åsikt och kallar till den. Han är en Khâridjî och skall behandlas som Khawâridj. Det skall varnas för honom.