Den som försvarar dem är en av dem

Fråga: Det finns en imam i en moské vars tankesätt inte stämmer överens med Sunnah. Han har fått råd utan att ta åt sig. Han ber för dem som står bakom sprängattentaten och säger att de är våra bröder och att vi syndar för att vi varnar för dem. Vad anser ni om detta?

Svar: Det är inte tillåtet att vara tyst om honom. Om han har fått råd och fortsätter med sin sak är det obligatoriskt att underrätta de huvudansvariga för moskéerna vilkas kontor ligger i ar-Riyâdh. Man skall berätta för dem att den och den personen säger så och så. Därefter kommer de att behandla frågan.

Faktum är att den här personen har samma tankesätt som dessa vilseledda människor. Om han försvarar dem och rentvår dem, anses han vara en av dem ehuru han inte spränger tillsammans med dem. Men i och med att han stödjer dem och behagas av deras handling, så anses han vara en av dem. Det är absolut inte tillåtet att han stannar kvar i moskén. Det är inte tillåtet för moskéns församling att låta honom vara i fred.