Den som förnekar Sunnah förnekar Qur’ânen

Publicerad: 2013-01-26
Författare: ´Allâmah ´Abdul-Muhsin bin Hamad al-´Abbâd
Källa: Qatf-ul-Djanâ ad-Dânî, sid. 113

 

Det är obligatoriskt att handla utmed Qur’ânen och Sunnah. Den som förnekar Sunnah förnekar Qur’ânen. Allâh (´azza wa djall) ålade de fem bönerna, allmosan, fastan och vallfärden. De, och likaså andra handlingar, klargörs dock av Sunnah. Allâh ålade att bönen förrättas medan Sunnah klargjorde när bönerna skall förrättas, hur många Rak´ât de har och hur de skall förrättas. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Be så som ni har sett mig be.”1

Allâh ålade att allmosan skulle betalas medan Sunnah klargjorde när den blir obligatorisk att betalas och på hur mycket som den skall betalas.

Allâh ålade fastan medan Sunnah klargjorde dess domar och faktorerna som bryter den.

Allâh ålade vallfärden medan sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) klargjorde dess tillvägagångssätt och sade:

”Ta era ritualer från mig. Jag vet inte om jag kommer att vallfärda efter den här vallfärden.”2

1    al-Bukhârî (631).

2    Muslim (1297).