Den som förnekar Qur’ânen hamnar i elden

Författare: Imâm
Ismâ´îl bin Kathîr ad-Dimashqî
Källa: Tafsîr al-Qur’ân al-´Adhîm (2/574)
Mu’assasah ar-Risâlah, 1422/2001
publicerad
28.01.2008

Allâh (tabârak wa ta´âlâ) sade:

وَمَن
يَكْفُرْ بِهِ
مِنَ الأَحْزَابِ
فَالنَّارُ
مَوْعِدُهُ

”Men den som tillhör
(andra) samfund och bestrider dess sanning är kallad till ett möte i den
eviga Elden.” [1]

Det vill säga alla andra människor
bland avgudadyrkare, otrogna, judar, kristna och andra – oavsett hudfärg,
utseende och kön – som förnekar Qur’ânen efter att de har nåtts
av den. Han (ta´âlâ) sade:

لأُنذِرَكُم
بِهِ وَمَن بَلَغَ

”För att jag med
den skall varna er och alla som nås av den.” [2]

قُلْ
يَا أَيُّهَا
النَّاسُ إِنِّي
رَسُولُ اللّهِ
إِلَيْكُمْ
جَمِيعًا

”Säg: ”Människor!
Jag är Allâhs sändebud, till er alla!”” [3]

I Muslims ”as-Sahîh” berättade
Abû Mûsâ al-Ash´arî (radhiya Allâhu ´anh) att Allâhs sändebud
(sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade (i betydelse):

”Jag svär vid Honom i Vars hand
min själ ligger! Det finns varken en jude eller en kristen från
detta samfund som hör talas om mig och sedan låter bli att tro på
mig, utan att han hamnar i elden.”

Abû Ayyûb as-Sikhtiyânî
berättade att Sa´îd bin Djubayr sade:

”Jag har aldrig hört en hadîth
från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), utan att jag fann
att Qur’ânen bekräftade den. Jag hörde att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi
wa sallam) sade (i betydelse):

”Jag svär vid Honom i Vars hand
min själ ligger! Det finns inte en jude eller en kristen från detta
samfund som hör talas om mig och sedan låter bli att tro på
mig, utan att han hamnar i elden.”

Jag frågade mig själv:
”Var bekräftas detta av Qur’ânen?” Till sist fann jag denna vers:

وَمَن
يَكْفُرْ بِهِ
مِنَ الأَحْزَابِ
فَالنَّارُ
مَوْعِدُهُ

”Men den som tillhör (andra)
samfund och bestrider dess sanning är kallad till ett möte i den eviga
Elden.” [4] ”


[1] 11:17.

[2] 6:19.

[3] 7:158.

[4] 11:17.