Den som förnekar Allâhs höghet över skapelsen är inte troende

Publicerad: 2011-06-13
Författare: ´Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Källa: Sharh Lum´at-il-I´tiqâd, sid. 96

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade till slavinnan: ”Var är Allâh?” Hon svarade: ”Ovanför himlen.” Då frågade han: ”Vem är jag?” Då svarade hon: ”Du är Allâhs sändebud.” Han sade: ”Frige henne. Hon är förvisso troende.”1

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bekräftade hennes tro när hon sade att Allâh är ovanför himlen och att Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) är Allâhs sändebud. Han godkände det från henne och bekräftade hennes tro när hon beskrev sin Herre med höghet. Detta är som versen:

أَأَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاء أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الأَرْضَ

”Kan ni vara säkra på att Han, som är ovanför himlen, inte låter jorden uppsluka er?”2

I hadîthen bevisas det att det är tillåtet att fråga ”Var är Allâh?” Det är det värsta Mu´attilah vet. Hos dem frågar man inte ”Var är Allâh?” Detta, för att de inte anser Allâh vara i någon riktning. Sålunda frågar man inte var Han är. Denna hadîth sticker dem i ögonen och är en av de tuffaste hadîtherna mot dem. Vissa av dem säger att ”Var?” betyder ”Vem?”, det vill säga ”Vem är Allâh?”. Fjärran är Allâh från brister! Har det någonsin nämnts i arabiskan eller i något annat språk att ”Var” betyder ”Vem”? Dessa lögnare skäms inte för lögn. Hadîthen, precis som versen, är klar och tydlig. Den bevisar att den som förnekar att Allâh är ovanför himlen inte är troende och att den som förnekar Allâhs höghet inte är troende.

1Muslim (537), Abû Dâwûd (930), an-Nasâ’î (3/13), Mâlik (2/776), Ibn Abî ´Âsim (479), al-Bayhaqî, sid. 422, Ahmad (5/447), Abû Dâwûd at-Tayâlisî (1105) och Ibn Khuzaymah i ”at-Tawhîd”, sid. 121.

267:16