Den som förlovar en stor synd hädar

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Sharh Ighâthat-il-Lahfân (106)

Fråga: Finns det någon skillnad mellan personen som förlovar en stor synd och personen som gör den?
Svar: Den som förlovar en stor synd hädar. Den som inte förlovar den hädar inte, men hans straff är svårare.