Den som förkastar skillnaden mellan Salafî och Bid´î förkastar hadîthen om splittringen

På sidan 64 förkastar han – al-Bûtî – indelningen av muslimerna till ”Salafî” och ”Bid´î”. Detta förkastar i själva verket samtliga texter som berättar om att detta samfund kommer att delas upp i 73 grupper och att alla bortsett från en skall till helvetet och samtliga texter som berättar om hur det kommer att finnas många delade åsikter och samtliga texter som manar till att man håller fast vid sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och hans renläriga kalifers Sunnah. Hela hans bok handlar egentligen om detta ämne. Det är i själva verket ett förkastande av en meningsskiljaktighet och splittring i detta samfund som redan är ett faktum.

Det hade varit lämpligare om han hade manat dem som har splittrats att återvända till Qur’ânen och Sunnah istället för att lugna ned dem för deras avvikelser och få dem att tro att de har rätt.