Den som förbannar religionen är en avfälling

Publicerad: 2012-01-20
Talare: ´Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Källa: https://alfawzan.ws/node/13668
Datum: 1433-02-04/2011-12-29
https://www.youtube.com/watch?v=ysgaUsgr-a4

 

Fråga: Det finns människor som förbannar religionen och föräldrarna. Sedan ber de Allâh om förlåtelse för att därefter återfalla i samma sak.

Svar: Det är avfall att förbanna religionen. Det är ingen vanlig synd som man bara ber Allâh om förlåtelse för. Det är ett avfall. Den som förtalar religionen utesluts ur islam. Han är ålagd att ångra sig och konvertera till islam på nytt.