Den som finner imamen i Rukû´ skall gå ned i Rukû´ med honom

Fråga: Anses personen ha hunnit med en Rak´ah om han sluter sig till bönen när imamen är i Rukû´?

Svar: Därom tvista de lärde. Majoriteten av imamerna, däribland de fyra, anser att den som hinner med Rukû´ har även hunnit med den Rak´ah. Andra imamer, som al-Bukhârî från de tidigare och ash-Shawkânî från de senare och många andra däremellan, anser att den som hinner med Rukû´ inte skall räkna med den Rak´ah, ty han har inte läst al-Fâtihah som är en pelare.

Jag anser att majoritetens åsikt är korrekt i den här frågan, ehuru jag inte är den som följer majoriteten bara för sakens skull. Jag följer sanningen var den än befinner sig, oavsett om många eller fåtal håller fast vid den. Min åsikt grundar jag på en bekräftad hadîth som rapporteras i Abû Dâwûds ”as-Sunan”:

Den som finner imamen i Rukû´ skall gå ned i Rukû´ med honom och inkludera det till sin bön. Och om han finner imamen i Sudjûd så skall han gå ned i Sudjûd med honom och inte inkludera det till sin bön.”1

Det bevisar att han som hinner med Rukû´ hinner med den Rak´ah.

1al-Muntaqâ (2/37 – manuskript) av Dhiyâ’-ud-Dîn al-Maqdisî. Se ”Irwâ’-ul-Ghalîl” (2/262).