Den som får reda på dem måste betro dem

Jag läste för al-Mubârak: Muhammad bin ´Alî bin al-Fath underrättade dig: ´Alî bin Mardak underrättade oss: ´Abdur-Rahmân bin Abî Hâtim underrättade oss: Yûnus bin ´Abdil-A´lâ al-Misrî berättade för oss: Jag hörde Abû ´Abdillâh Muhammad bin Idrîs ash-Shâfi´î bli frågad om hur Allâhs egenskaper skall betros varpå han svarade:

”Allâh (tabârak wa ta´âlâ) har namn och egenskaper som nämns i Hans skrift och som Hans profet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har berättat för sitt samfund. Ingen av Allâhs (ta´âlâ) skapelser som får reda på dem får avfärda dem. Ty Qur’ânen har sänt ned dem och de har rapporterats autentiskt från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) via pålitliga återberättare. Den som avviker från dem efter att ha fått reda på dem är otrogen. Innan dess ursäktas han för sin okunnighet eftersom det är ingen kunskap som uppnås via intellekt, beskådning eller tankar. Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) har gett oss besked om att Han är hörande. Han har sagt att Han har två händer:

بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ

”Nej, Hans händer är tvärtom utsträckta.”1

Han har sagt att Han har en högerhand:

وَالسَّماوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ

”Och himlarna skall ligga hoprullade i Hans högra hand.”2

Han har sagt att Han har ett ansikte:

كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ

”Allt skall förgå utom Hans ansikte.”3

وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

”Men din Herres ansikte förblir i evighet i Sitt majestät och Sin härlighet.”4

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har sagt att Han har en fot:

”Herren kommer att placera Sin fot över den så att den säger: ”Det räcker, det räcker.”5

Det vill säga över helvetet.

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har sagt att Han skrattar:

”Allâh (ta´âlâ) skrattar åt två personer. En av dem dödar den andre och båda två träder in i paradiset.”6

Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har sagt att Han stiger ned varje natt till den nedersta himlen.

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har sagt att Han inte är enögd i samband med att han nämnde ad-Dadjdjâl:

”Han är förvisso enögd, men er Herre (´azza wa djall) är sannerligen inte enögd.”7

Han har sagt att de troende skall beskåda sin Herre på Domedagen med sina ögon liksom de ser fullmånen.

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har sagt att Han har fingrar:

”Det finns inte ett hjärta utan att det är mellan två av den Nåderikes (´azza wa djall) fingrar.”8

Dessa betydelser som Allâh har beskrivit Sig själv med och som Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har beskrivit Honom med kan inte uppfattas av tanke och beskådning. Därför hädar inte den okunnige om dem förrän han får reda på dem. Om det är ett förståeligt besked som nämner dem, blir det obligatoriskt för alla som hör talas om dem att tro på deras realia och vittna om dem, precis som om han hade upplevt och hört dem från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Han skall bekräfta dessa egenskaper och avfärda liknelse. Det gjorde Han (ta´âlâ) Själv när Han sade:

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ

”Ingenting är som Han – Han som hör allt, ser allt.”910

15:64

239:67

328:88

455:27

5al-Bukhârî (4848) och Muslim (2846).

6al-Bukhârî (2826) och Muslim (1890).

7al-Bukhârî (7131) och Muslim (2933).

8Muslim (2654), Ahmad (2/168) och an-Nasâ’î (7739).

942:11