Den som fanatiskt försvarar Râfidhah är otrogen

Fråga: Kan man säga att Shî´ahs, Sûfiyyahs och andras lekmän är otrogna?

Svar: De har samma dom som dem om de tror på samma sak. Exempel på det är Qurayshs otrogna.

Fråga: Vad är domen för en person som försvarar Râfidhah utav okunnighet om deras lära och när den klargörs för honom säger han ”Du är en fanatiker” och vägrar att lyssna?

Svar: Shaykhen säger att de gör det utav okunnighet eller fanatism. Oftast brukar det vara utav fanatism.

Fråga: Hädar han med denna fanatism?

Svar: Ja. Han är som personen som försvarar Abû Djahl och ´Utbah bin Abî Rabî´ah.