Den som betvivlar hans otro är också otrogen

Shâhîn bin as-Sumayda´ sade:

”Jag sade till Abû ´Abdillâh: ”Skall jag be bakom en Djahmî?” Han sade: ”Nej. Be inte bakom en Djahmî eller en Râfidhî.”

Shâhîn bin as-Sumayda´ sade:

”Jag hörde Abû ´Abdillâh Ahmad bin Hanbal säga: ”Jag anser att al-Husayn al-Karâbîsî är otrogen.”

Shâhîn bin as-Sumayda´ sade:

”Jag hörde Abû ´Abdillâh säga: ”Den som säger att Qur’ânen är skapad är otrogen. Den som betvivlar hans otro är också otrogen.”

Shâhîn bin as-Sumayda´ sade:

”Jag hörde Abû ´Abdillâh säga: ”Tron består av tal och handling; tungans tal och kroppsdelarnas handlingar.”

Shâhîn bin as-Sumayda´ sade:

”Jag hörde Abû ´Abdillâh säga: ”Den som föredrar ´Alî framför Abû Bakr har förnedrat Muhâdjirûn och Ansâr.”

Shâhîn bin as-Sumayda´ sade:

”Jag frågade Abû ´Abdillâh om personen som avfärdar beskådningen och säger att Allâh inte alls kommer att beskådas på Domedagen. Han svarade: ”Han tillhör Djahmiyyah. Den som hävdar att Allâh inte kommer att beskådas på Domedagen har avfärdat Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hadîth.”