Den som ber begravningsbönen i moskén får ingenting

Fråga: Det finns en hadîth i ”Silsilat-ul-Ahâdîth as-Sahîhah” som säger att den som ber begravningsbönen i moskén får ingenting medan en annan hadîth i samma bok säger att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bad begravningsbönen i moskén. Är det den fullkomliga bönen som negeras här eller dess giltighet?

Svar: Hadîthen betyder att han inte får någonting av belöningen som han annars hade fått om han hade bett begravningsbönen utmed vanlig Sunnah, det vill säga på en böneplats, Musallâ. Det betyder att begravningsbönen är bättre att bes på en böneplats än i en moské. Men om han ber begravningsbönen i moskén så får han ingenting av klander och inte heller någonting av belöningen som han hade fått om den hade hållits på en böneplats.