Den som ber ´Asr när solen har gulnat har missat ´Asr

Fråga: Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Att missa ´Asr är som att förlora sin familj och egendom.”1

Syftar hadîthen på den som inte ber ´Asr i samling eller inte alls?

Svar: Tillsynes syftar hadîthen på den som inte ber bönen alls. Med andra ord skjuter han upp på bönen så att solen gulnar. Denne har missat bönen.

Fråga: Spelar det roll om den missas på grund av orsak eller inte?

Svar: Det handlar om personen som lämnar den oskäligt. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade ju:

”Den som insjuknar eller reser bort belönas för det som han brukade göra när han är frisk och boende.”

1al-Bukhârî (552) och Muslim (627).