Den som beljuger Muhammad förtalar Herren

´Allâmah ´Abdur-Rahmân bin Nâsir as-Sa´dî (d. 1376)

Taysîr-ul-Karîm, sid. 758

Allâh (subhânah) sade:

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَإِن يَشَأِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ

SÄGER de kanske att han har ljugit ihop allt detta om Allâh? Men om Allâh ville, kunde Han försegla ditt hjärta; Allâh stryker ut lögnen och bekräftar och klargör sanningen med Sina ord. Allâh vet vad som rör sig i människans innersta.”1

Påstår de som våghalsigt och lögnaktigt beljuger sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) att han:

افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا

… har ljugit ihop allt detta om Allâh?”

De beskyller dig för det fulaste som finns, nämligen att du ljuger om Allâh såtillvida att du säger dig vara profet och tillskiver Honom saker och ting som Han frikänns. De vet ju att du är trovärdig och hederlig. Hur kan de ljuga så tvärt? På så sätt angriper de även Allâh (ta´âlâ) eftersom det också innebär att Han förtalas. Ty det är Han som låter dig utropa detta väldiga kall som enligt dem är den största ondskan i världen. Dels låter Han dig kalla konkret, dels låter Han dig tillskriva Honom det kallet. Därtill stödjer Han dig med uppenbara mirakel, slående bevis, klar seger och maktövertag mot dina fiender. Han (ta´âlâ) förmår ju att krossa detta kall till fullo och försegla ditt hjärta så att det blir värdelöst. Detta är slående bevis för sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) trovärdighet och det största vittnesbördet från Allâh till hans fördel. Ingens vittnesbörd är större än Allâhs. Därför hör det till Hans visdom och nåd att Han raderar osanningen ehuru den skulle råda ett tag. Därefter upphör den.

142:24