Den som bara ber fredagsbönen är otrogen – den som inte ber i samling är en hycklare

Fråga: Det finns de som inte ber de obligatoriska bönerna frånsett fredagsbönen. Vad säger ni om det?

Svar: Den som inte ber de obligatoriska bönerna frånsett fredagsbönen är otrogen. Den som ber fredagsbönen med samlingen och låter bli att be de andra bönerna med samlingen är en hycklare. Den som inte ber i samling är en hycklare. Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) beskrev honom med hyckleri:

”De besvärligaste bönerna för hycklarna är ´Ishâ’ och Fadjr.”

´Abdullâh bin Mas´ûd (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”Jag såg hur det endast var kända hycklare som inte kom till den.”

Det vill säga till samlingsbönen.