Den som avser att bryta sin tvagning bryter den

Fråga: Vid universitet händer det att ringklockan ringer medan vi tvår oss. I ett sådant fall avser vi att avbryta tvagningen för att sedan få reda på att läraren inte skall komma varefter vi återvänder till tvagningen. Skall man fortsätta tvagningen där man stannade eller börja om från början?

Svar: Så fort han avser att avbryta en dyrkan, oavsett om det handlar om tvagningen eller någon annan dyrkan, så blir den ogiltig. Om han vill återvända till den får han börja om från början. Om han börjar två sig och ringklockan ringer och han avser att avbryta tvagningen och sedan får reda på att läraren blir sen varpå han vill fullända tvagningen, så får han börja om tvagningen från början. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Handlingarna räknas endast utmed avsikterna och var och en får det han har avsett.”

Den här personen avsåg att avbryta handlingen och till följd därav är den avbruten.