Den som autentiserar dessa hadîther är en lögnare

Den som säger att hadîtherna om att ´Abdur-Rahmân bin ´Awf (radhiya Allâhu ´anh) inträder paradiset krypande och att han är den siste följeslagaren som inträder det, att Abû Bakr sade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) berättade för honom:

”Jag såg min Herre med mina egna ögon.”

och att han sade till ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhum):

”Jag såg min Herre med mitt hjärta.”

är autentiska, är en ljugare och lögnare enligt alla lärda. En sådan person förtjänar att straffas hårt.