Den som arbetar i Saudiarabien är inte resande

Fråga: Tillämpas resedomarna på personen som kommer till Saudiarabien för att arbeta? Hans vistelse är redan begränsad vid ett år.

Svar: Han är inte resande. Han är bara resande under resans gång. Så länge han är i Saudiarabien för att arbeta, ett år eller längre, anses han vara bosatt i landet. Han är inte resande. Han skall be hela böner, fasta Ramadhân och leva efter de bosatta människornas domar.