Den som anklagar ´Â’ishah för otukt är otrogen

Publicerad: 2013-01-14
Författare: Imâm ´Alî bin Sultân al-Qârî
Källa: Shamm-ul-´Awâridh fî Dhamm-ir-Rawâfidh, sid. 27

 

Inga lärda har gjort Takfîr på dem som mördade ´Uthmân bin ´Affân och ´Alî bin Abî Tâlib (radhiya Allâhu ´anhumâ). Det är bara Rawâfidh som har gjort Takfîr på ´Alîs mördare och Khawâridj på ´Uthmâns mördare. Vad gäller den som anklagar ´Â’ishah för otukt, råder det samstämmighet om att personen är otrogen. Ty denne motsätter sig verserna som onekligen rentvår henne. Detsamma gäller den som förnekar att Abû Bakr as-Siddîq (radhiya Allâhu ´anh) var en följeslagare. Ty denne förnekar det som Allâh har underrättat om i Sin skrift när Han sade:

إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لاَ تَحْزَنْ إِنَّ اللّهَ مَعَنَا

”[Han var] den andre av de två [som tog skydd] i en grotta och han sade till sin följeslagare: ”Var inte rädd – Allâh är med oss!”1

1 9:40