Den som aldrig ber anser inte bönen vara obligatorisk

Publicerad: 2010-08-13
Författare: Imâm Shams-ud-Dîn bin Qayyim-il-Djawziyyah (d. 751)
Källa: as-Salâh wa Hukm Târikihâ, sid. 60

 

Det finns ingen människa som ihärdigt låter bli att förrätta bönen samtidigt som hon tror på att Allâh har befallt bönen. Enligt traditionen och den naturliga läggningen är det omöjligt att en person är övertygad om att Allâh har befallt honom att förrätta bönen fem gånger om dagen och att Han kommer att straffa honom om han inte gör det på ett fruktansvärt hårt sätt, för att därefter låta bönerna passera honom. Detta är helt omöjligt. En person som anser bönen vara obligatorisk kommer inte att låta den vara. Tron befaller människan att förrätta den. Om det då inte finns något i hjärtat som beordrar henne till bönen, betyder det att det inte finns någon tro i hennes hjärta!

Lyssna därför inte till dem som varken har erfarenhet eller kunskap om hjärtats domar och handlingar. Fundera på den naturliga läggningen och att en person tror på löftet om belöning och hotet om straff, paradiset och helvetet och att Allâh har förpliktigat honom bönen och hotat honom med ett fruktansvärt straff om han lämnar den. Därefter lämnar han bönen konstant trots att han är frisk och kry och utan några hinder som hindrar honom från den. Detta ser inte personen som anser att tron endast handlar om att bekräfta [med hjärtat] även om han inte skulle göra det obligatoriska och lämna det förbjudna.

Det hör till de största omöjligheterna att det finns övertygad bekräftelse i en tjänares hjärta för att därefter låta bli att utföra goda handlingar och lämna synder.