Den som Ahl-us-Sunnah avvisar förnedras och förödmjukas

Muslim rapporterade i sin ”as-Sahîh” via Tamîm ad-Dârî att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Religionen är Nasîhah.” De sade: ”Till vem, Allâhs sändebud?” Han sade: ”Till Allâh, Hans skrift, Hans sändebud, muslimernas ledare och lekmän.”

al-Bukhârî och Muslim rapporterade via Djarîr bin ´Abdillâh (radhiya Allâhu ´anh) som sade:

”Jag lovade Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tro och lydnad om att lyssna och lyda och vilja varje muslim väl.”

Dessa bevis förpliktigar muslimerna och Ahl-us-Sunnahs lärda att avvisa innovatörerna. Jag lovprisar Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) för att de har avvisat [Muhammad bin ´Alî] as-Sâbûnî så att han smälte och upplöstes. De har avvisat [´Abdur-Rahîm] at-Tahhân och manglat honom. De har avvisat [Hasan] at-Turâbî och tryckt ner hans näsa i jorden. Det finns inte en innovatör som Ahl-us-Sunnah går på och avvisar utan att han förnedras och förödmjukas. Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hade rätt när han sade:

”Förnedring och förödmjukelse drabbar den som avviker från min befallning.”

Rapporterad av Ahmad. Allâh (´azza wa djall) sade:

فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

”De som vill sätta sig emot hans befallningar bör ta sig i akt; de skall få utstå [hårda] prövningar [i denna värld] och ett plågsamt straff väntar dem [i nästa liv].”1

124:63