Skuld till staten

Fråga: Får man låna pengar för att vallfärda? Är den skuldsattes vallfärd korrekt utan hänsyn till om han får lov av borgenären eller inte?

Svar: Vi är skyldiga att lovprisa Allâh (´azza wa djall) för att Han inte har ålagt den skuldsatte att vallfärda. Det har Han bestämt utav nåd mot människorna. Du skall inte vallfärda om du är skuldsatt. Ty du är inte alls ålagd att vallfärda. Om du träffar din Herre i det tillståndet så träffar du inte Honom i egenskapen av försumlig person. Du är ju inte ålagd att vallfärda. Därför skall du lovprisa Allâh som har underlättat det för dig.

Mänskliga rättigheter är byggda på tvister och de upphör inte gälla. Allâhs rättighet är däremot byggd på överseende. Förkastar du Allâhs gåva och vill vallfärda och ha skulden på ditt samvete när det inte är obligatoriskt för dig att vallfärda? Den skuldsatte är inte alls ålagd att vallfärda. Det enda undantaget är personen som har ett tidsbestämt lån som han är säker på att han kommer att betala samt att han har tillräckligt med pengar för att kunna vallfärda. I så fall får han vallfärda därför att han inte besväras av det. Utmed det skall personen som är skyldig statsfonden pengar och är säker på att han kommer betala tillbaka lånet när tiden är inne och har pengar till vallfärden vallfärda. Det skall han emellertid inte göra om han inte är säker på att han kan betala tillbaka det. Han får istället behålla sina pengar och betala tillbaka lånet när tiden är inne.