Den skuldsattes allmosa

Fråga: Skall den skuldsatte betala allmosa på sin egendom eller betala tillbaka sin skuld? Summan räcker inte till bådadera.

Svar: Om ett år går betalar han allmosan ehuru han är skuldsatt. Och om han betalar tillbaka lånet innan ett år går och summan sjunker under den obligatoriska gränsen (Nisâb) så är han inte ålagd att betala allmosan. När ett år går måste han alltså betala allmosan.