Den sjuke skall tröstas och påminnas

Fråga: När jag besöker en sjukling, är det då bättre att jag påminner honom om Allâh eller tröstar honom och underlättar det för honom?

Svar: Gör bådadera. Trösta honom, ge honom hopp och säg att han mår bra och att han ser bättre ut idag och att Allâh har botat andra sjuklingar och dylikt. Ge honom hopp. Därtill skall du även tillrättavisa och påminna honom.