Den självlärde kallar till sig själv

Det är mycket märkligt hur folk kan lyssna till och ta kunskap från människor som varken är lärda eller har studerat under de lärda, tänka gott om deras ord och citat samt tänka dåligt om islams lärda som är kunnigare om de lärdas ord än vad dessa människor är.

De lärdas enda motiv är att vägleda människorna till sanningen som sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), hans följeslagare och samfundets företrädare och imamer höll fast vid.

Vad beträffar dessa okunniga människor som framhäver kunskap, så är de flestas motiv att kalla till sig själva ehuru de kallar till sanningen. Detta gäller framför allt om de inte har studerat under de lärda. De gör så för att få människornas uppmärksamhet så att de kan få status, prestige och ledarskap över människorna. När de blir frågade svarar de utan kunskap varpå de går vilse och vilseleder.