Den själen kommer inte upp till Allâh

Den elfte hadîthen: Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

I samband med att en person dör kommer änglarna till honom och säger om han var en from man: ”Gå ut, du fina själ som var i en fin kropp. Gå ut berömvärd och gläd dig över nåd, väldoftande örter och en Herre som inte är arg.” Det kommer att sägas till den till dess att den går ut. Därefter tas den upp till himlen. Det kommer att bes om tillstånd till inträde för den varpå det sägs: ”Vem där?” Då sägs det vem det är varefter de säger: ”Välkommen, du fina själ som var i en fin kropp. Gå ut berömvärd och gläd dig över nåd, väldoftande örter och en Herre som inte är arg.” Det kommer att sägas till den till dess att den kommer fram till himlen vilken Allâh (´azza wa djall) är ovanför.”1

Det är inte konstigt att himlens portar inte öppnas för förnekarens själ som inte betror denna och liknande hadîther. Det är inte konstigt att den inte når den sjunde himlen eller att Allâh inte säger till änglarna:

”Skriv ned Min slavs bok i höjderna.”

Istället skriver de ned den i den nedersta avgrunden.

1Ibn Mâdjah (4262) och Ahmad (2/364). Autentisk enligt al-Albânî i ”Sahîh Sunan Ibn Mâdjah” (3456). adh-Dhahabî sade:

”Rapporterad av Ahmad i ”al-Musnad” och al-Hâkim i ”al-Mustadrak” som sade: ”Den har samma villkor som al-Bukhârîs och Muslims villkor.” (al-´Uluww, sid. 22)