Den siste profeten och det sista sändebudet

Imâm Ismâ´îl bin Kathîr ad-Dimashqî (d. 774)

Tafsîr al-Qur’ân al-´Adhîm (3/645)

Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) sade:

مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Muhammad är inte fader till någon av era män. Han är Allâhs sändebud och den siste av profeterna. Allâh har kunskap om allt.”1

Versen är ett konkret bevis för att ingen profet kommer efter Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Och om det inte kommer någon profet efter honom kommer inte heller något sändebud efter honom. Ty budskap är mer specifikt är profetskap. Alla sändebud var ju profeter men alla profeter var inte sändebud. Flera följeslagare har återberättat mångfaldiga hadîther i sakfrågan. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade bland annat:

Profeterna innan mig var som att en man bygger ett helt hus frånsett en utebliven soltorkad tegelsten varpå människor går beundrande runt det och säger: ”Om bara den där soltorkade tegelstenen kunde läggas dit!” Jag är den soltorkade tegelstenen.” 2

133:40

2Muslim (2286).