Den sinnessjuke i Ramadhân

Fråga: Min moder är sjuk och gammal och har börjat bli glömsk. Skall vi mata för henne för varje dag som hon inte fastar i Ramadhân?

Svar: Om hon är vid sitt sinne ibland så skall det matas å hennes vägnar. Och om hon aldrig är vid sitt sinne så är hon inte ansvarig för sina handlingar.