Den sanne terroristen

Fråga: Många människor säger när de ser en religiös muslim att han är en terrorist. Vad säger ni om det?

Svar: Det är en dålig tanke om muslimerna. Det finns gott i muslimen. Därför skall det tros bra om honom så länge han inte visar motsatsen. I detta fall får denne behandlas på ett lämpligt sätt.

Men att det sägs att personen som håller fast vid Sunnah och gör goda handlingar är en terrorist…? Det är han som säger det som är terrorist. Det är han som anklagar Allâhs religiösa slavar och kritiserar dem för att de håller fast vid religionen som är den sanne terroristen.