Den sanna gruppen är klar och tydlig

Fråga: Ni vet att det finns olika grupper i dag [oklart ljud]…

Svar: Sanningen är klar och tydlig och lov och pris tillkommer Allâh. Gruppen som följer Salaf sett till trosläran, uppförandet, karaktärerna och de religiösa frågorna är den som det är obligatoriskt att följa och sluta sig till:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَكُونُواْ مَعَ الصَّادِقِينَ

”Troende! Frukta Allâh och håll samman med de trovärdiga!”1

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Håll fast vid min Sunnah och de renläriga och vägledda kalifernas Sunnah.”

Allâh (ta´âlâ) sade:

وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ

”Föregångsmännen, de första av dem som utvandrade och [de första] hjälparna, och de rättsinniga [människor] som följde i deras spår – Allâh är nöjd med dem och de är nöjda med Honom.”2

När profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) nämnde de sjuttiotre grupperna sade han:

”Alla skall de till Elden bortsett från en.” De sade: ”Vem då, Allâhs sändebud?” Han svarade: ”De som är upprättade på det jag och mina följeslagare är upprättade på i dag.”

Detta är den sanna metodiken. De som följer den är Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah. De andra avvikande grupperna är vilsna. Det är inte tillåtet att associera sig med dem eller sluta sig till dem. Sanningen är klar och tydlig och lov och pris tillkommer Allâh. Inget är oklart eller otydligt.

19:119

29:100