Den sängliggandes tvagning, rening, bön och fasta

Publicerad: 2008-05-10
Författare: al-Ladjnah ad-Dâ’imah
Källa: Fatâwâ al-Ladjnah ad-Dâ’imah (15278)

 

Fråga: Jag är en gammal kvinna som inte kan komma upp ur sängen, där jag nu legat i tio år. Jag ber er få ett utslag kring bönen och fastan. Jag har låtit bli att förrätta bönen och fasta i en månad. I en annan period fastade jag endast två dagar av två månader. Jag frågade några människor om detta och de sade att jag inte skall fasta i detta tillstånd.

Svar: Först och främst är du ålagd att förrätta bönen så gott du kan. Antingen gör du det sittandes, liggandes på sidan eller på rygg med fötterna mot Qiblah. Allâh sade:

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ

””Frukta därför Allâh efter måttet av er förmåga.”” (64:16)

Dessutom sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) till den sjuke:

””Förrätta bönen ståendes. Om du inte klarar av det, skall du göra det sittandes. Och om du inte klarar av det, skall du göra det liggandes på sidan.””

Om du skulle be liggandes på sidan, är det bättre att du gör det på höger sida med ditt ansikte är vänt mot Qiblah.

För det andra åläggs du ta igen din fasta om du lät bli att fasta pga. sjukdom eller okunnighet. Lät du däremot bli att fasta pga. medvetslöshet, är du inte ålagd att ta igen något.

För det tredje är du ålagd att två dig med vatten om du klarar av att göra det, även om du skulle behöva ta hjälp av dina barn, någon annan släkting som du inte får gifta dig med, eller andra kvinnor. Du måste tvätta dig med vatten efter avföring och urin, eller rena dig med stenar eller papper. Detta skall utföras minst tre gånger. Om du blir ren med hjälp av stenar eller papper, behöver du inte använda dig av vatten.

Klarar du däremot inte av att två dig, får du göra Tayammum. Det gör du genom att du slår dina händer mot jorden. Därefter stryker du ditt ansikte och dina nävar med dem.

Det är tillåtet för dig att slå ihop Dhuhr och ´Asr, på Dhuhrs eller ´Asrs tid, och Maghrib och ´Ishâ’, på Maghribs eller ´Ishâ’s tid, precis som alla andra sjuklingar.

´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh Bâz

´Abdur-Razzâq ´Afîfî

´Abdullâh bin Ghudayyân

Sâlih al-Fawzân

´Abdul-´Azîz Âlush-Shaykh.