Den runda jorden

Publicerad: 2011-01-29
Författare: Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah (d. 728)
Källa: Madjmû´-ul-Fatâwâ (6/586-587)

Alla muslimer anser att himlarna är runda. Flera lärda har utropat samstämmighet gällande det. En av dem är Abûl-Husayn Ahmad bin Dja´far al-Munâdî som är en av de stora lärda och hör till Hanâbilahs andra generation och har uppemot fyrahundra verk.

Vem som också har utropat samstämmighet om det är Imâm Abû Muhammad bin Hazm och Abûl-Faradj bin al-Djawzî. De lärda har rapporterat det med berättarkedjor från följeslagarna och efterföljarna. De har nämnt det utmed Allâhs bok och Hans sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah. De har talat utförligt om det i enlighet med uppenbarade bevis, även om det också finns matematiska bevis för det.

Några av bevisen är Allâhs (ta´âlâ) ord:

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ

”Också natten och dagen är Hans verk, liksom solen och månen, som rör sig var och en i sitt kretslopp.”1

لَا الشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ

”Solen skall inte skynda ifatt månen, och natten hinner inte upp dagen; var och en rör sig nämligen i sin [fastställda] bana.”2

Ibn ´Abbâs och andra av Salaf sade:

”En bana som är som en spinnrock.”

Detta bevisar uttryckligen en cirkelform. Grunden till det är att ordet Falak betyder en ”rund sak”. Qur’ân-tolkarna och språkvetarna är enade om att ordet Falak betyder ”rund”. För att ha kunskap om Allâhs boks betydelser krävs det just att man tar dem från dessa två håll; pålitliga Qur’ân-tolkare från Salaf och det arabiska språket som Qur’ânen uppenbarades på. Allâh (ta´âlâ) sade:

يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ

”Han låter natten svepa in dagen [i sitt mörker] och låter dagen svepa in natten [i sitt ljus].”3

De sade att Takwîr betyder att göra något till runt. Man säger att man har gjort turbanen till en Takwîr, det vill säga virat den runt i cirklar.

Natt och dag och alla andra tidsperioder följer en rörelse då tidsperioder är rörelsens mått. Rörelsen upprätthålls av en rörande kropp. Om tiden som följer rörelsen som följer kroppen är beskriven med cirkelformat, har kroppen än mer rätt att vara det. Allâh (ta´âlâ) sade:

الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَّا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفَاوُتٍ

”[Det är] Han som har skapat sju himlar som välver sig över varandra. Du kan inte upptäcka någon brist eller ofullkomlighet i den Nåderikes skapelse.”4

I himlen finns endast himlakroppar som påminner om varandra utan några variationer eller skillnader i och med att de är cirkelformade. Vad gäller trekanter, fyrkanter, femkanter, sexkanter och annat, består de både av variationer och skillnader.

121:33

236:40

339:5

467:3