Den riktiga förlusten

Imâm Ibn-ul-Qayyim (rahimahullâh) sade:

”Abûl-Husayn al-Warrâq sade:

”Hjärtats liv ligger i att det påminner sig om den Levande som inte dör och det behagliga livet ligger i att leva med Allâh (ta´âlâ) och ingen annan.”

Därför ansåg vissa lärda att det är värre att gå miste om Allâh än att dö. Att gå miste om Allâh innebär att gå miste om sanningen medan döden innebär att gå miste om skapelsen. Hur stor är inte skillnaden mellan de båda förlusterna!”1

Den väldiga förlusten lider han som går miste om kärleken till Allâh och varken fäster sig vid Honom eller lyder Honom. Han som går miste om detta går miste om lyckan, räddningen från helvetet och paradiset. Det är en förlust. Det är ingen förlust att förlora egendom eller barn. Det är en förlust att förlora nästa liv. Om du förlorar hela den världen samtidigt som du har nästa liv så är du fortfarande en vinnare.

1Ighâthat-ul-Lahfân (1/55).