Den resande imamens bön med den boende samlingen

Fråga: Hur skall den resande imamen be om de ledda bakom honom är boende? Är det fortfarande föraktfullt för honom att be fullt?

Svar: Ja. Han skall korta bönen även om de ledda är boende. Han skall säga till dem:

”Fullborda. Vi är resande.”

Han skall göra så för att det är Sunnah. Denna Sunnah är okänd för många människor. Lekmännen känner inte till den. Men om den blir känd och praktiserad bland människorna, vänjs människorna vid den och den kommer att bli känd liksom den är känd i föreskriften.

En människa, och framför allt en student vars ord är accepterade, skall återuppliva Sunnah som har dött ut så att inte det kända blir okänt.